гр. Съединение 4190

бул. 6-ти Септември 13

+359 318 239 51

Телефон

obsa.saedinenie@gmail.com

Е-Поща

27.05.2024 03:37

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЪЕДИНЕНИЕ
Контакти

Новини

Акценти от тринадесетото и последно заседание на Общински съвет – Съединение за 2022г. проведено на 16.12.2022г.

Тринадесетото заседание на Общински съвет – Съединение започна с приемане на Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет – Съединение, приети на заседания в

Прочетете повече »

Акценти от единадесетото заседание на Общински съвет – Съединение проведено на 27.10.2022г.

С решение № 80 Общински съвет – Съединение осигури допълнително съфинансиране на Договор за инженеринг №91/26.10.2020г., сключен между Община Съединение и „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД,

Прочетете повече »

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ

Документ
Дата
Сваляне