гр. Съединение 4190

бул. 6-ти Септември 13

+359 318 239 51

Телефон

obsa.saedinenie@gmail.com

Е-Поща

27.05.2024 02:25

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЪЕДИНЕНИЕ
Контакти

Новини

Акценти от първото заседание на Общински съвет – Съединение през 2023 г., което бе и извънредно проведено на 16.01.2023г.

На това извънредно заседание бяха  взети три важни решения касаещи кандидатстването на Община Съединение по проекти, както и тяхното управление и изпълнение. Решение № 1,

Прочетете повече »

ПРЕДСТОЯЩО ЗАСЕДАНИЕ

Документ
Дата
Сваляне

Постоянна комисия по социална политика, социална дейност, вероизповедание, наука, култура, образование, спорт, туризъм, младежки дейности, транспорт, здравеопазване, законност и обществен ред, установяване и предотвратяване конфликт на интереси

ЗАСЕДАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.04.2024 /понеделник/ от 16:00 часа.