гр. Съединение 4190

бул. 6-ти Септември 13

+359 318 239 51

Телефон

obsa.saedinenie@gmail.com

Е-Поща

23.07.2024 12:17

Акценти от първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Съединение, проведено на 07.11.2023 г.

На 07.11.2023г. от 10.30ч. в Пленарна зала на Общинска администрация Съединение в изпълнение на Заповед № РД-20-128/03.11.2023г. на Областния управител на област Пловдив се проведе първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Съединение.

На заседанието присъстваха д-р инж. Илия Зюмбилев – Областен управител на област Пловдив, Мартин Кадиев – Председател на ОИК Съединение, отец Наско Атанасов, новоизбраният Кмет на община Съединение – г-н Георги Руменов, новоизбраните общински съветници и кметове на населени места на територията на община Съединение, граждани и гости.

Председателят на ОИК Съединение – г-н Мартин Кадиев прочете и обяви решенията на ОИК Съединение за обявяване на резултатите от изборите за Кмет на община Съединение, общински съветници в община Съединение и кметове на населени места на територията на община Съединение.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 23, ал. 2 от ЗМСМА, преди началото на първото заседание новоизбраните общински съветници и кметове положиха клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. Клетва положиха Георги Любенов Руменов – Кмет на община Съединение, Величка Илиева Кирова, Вълка Иванова Илинчева, Гергана Иванова Благинова, Даниел Николаев Кацарски, Иван Панайотов Карабелов, Линка Илиева Чергарова, Петко Стоицов Аргилашки, Петя Атанасова Йовчева, Светлана Григорова Манчева, Станка Николова Стоицова-Чушкова, Станьо Христов Синекчийски, Стоил Костадинов Влашки, Траян Вълков Йончев – общински съветници, Йордан Николов Гевезов – Кмет на кметство Голям Чардак, Генка Йовкова Игнатова – Кмет на кметство Драгомир, Иван Димитров Баненски – Кмет на кметство Любен, Атанас Стоянов Арабаджийски – Кмет на кметство Найден Герово, Кръстю Илиев Плачков – Кмет на кметство Неделево, Атанаска Георгиева Бешликова – Кмет на кметство Царимир, Върбина Иванова Тотева – Кмет на кметство Церетелево, Тодор Георгиев Кунтов – Кмет на кметство Правище, Дафина Петрова Христова – Кмет на кметство Малък чардак.

Георги Руменов – Кмет на община Съединение, Станка Стоицова-Чушкова – Председател на Общински съвет – Съединение и общински съветници
Георги Руменов – Кмет на община Съединение, Станка Стоицова-Чушкова – Председател на Общински съвет – Съединение и кметове на кметства

Председател на ОИК Съединение връчи удостоверенията на новоизбраните Кмет на община Съединение, общински съветници и кметове на кметства на територията на община Съединение, след което бяха подписани клетвените листове.

Кметът на община Съединение – г-н Георги Руменов приветства новоизбраните общински съветници, кметове на населени места на територията на община Съединение, граждани и гости в залата.

Д-р инж. Илия Зюмбилев – Областен управител на област Пловдив поздрави Кмета на община Съединение – г-н Георги Руменов, новоизбраните общински съветници и кметове на населени места на територията на община Съединение като им пожела всяко тяхно дело бъде за добруването и благоденствието на жителите на община Съединение.

Г-жа Линка Чергарова председателства първото заседание на Общински съвет – Съединение. Тя поздрави Кмета на община Съединение – г-н Георги Руменов, новоизбраните общински съветници и кметове на населени места на територията на община Съединение като ги призова от позицията и опита на възрастта си да загърбят политическите различия, да управляват разумно и с реализъм, обединявайки гражданите на община Съединение и водейки ги с разум към успехи и победи.

Съгласно чл. 23, ал. 3 от ЗМСМА на първото заседание на общинския съвет се избира председател на съвета. Съгласно чл. 13 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация се избира комисия от трима общински съветници. Комисията утвърждава образец на интегрална бюлетина и плик, подпечатани с печата на Общински съвет. За членове на комисията бяха избрани Петя Атанасова Йовчева – Председател, Светлана Григорова Манчева – член и Величка Илиева Кирова – член.

Съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗМСМА изборът се провежда с тайно гласуване и за избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. За Председател на Общински съвет – Съединение бяха предложени г-жа Станка Стоицова-Чушкова и г-н Траян Йончев.

При отварянето на избирателната кутия и при установяването на резултатите от гласуването за Председател на Общински съвет – Съединение се установи, че са подадени 13 броя бюлетини, от които недействителни – 0, действителни – 13. За г-жа Станка Николова Стоицова-Чушкова – 7. За г-н Траян Вълков Йончев – 6.

В резултат на извършеното преброяване обявява за избран Председател на Общински съвет – Съединение г-жа Станка Николова Стоицова-Чушкова със 7 гласа.

Д-р инж. Илия Зюмбилев – Областен управител на област Пловдив и Станка Стоицова-Чушкова – Председател на Общински съвет – Съединение

Станка Стоицова-Чушкова – Председател на Общински съвет – Съединение благодари на присъстващите в залата за оказаната чест и заяви готовност за съвместна работа и обединяване на общи усилия в името на жителите на община Съединение.

Поради изчерпване на дневния ред първото заседание на Общински съвет – Съединение беше закрито.

Споделете в

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest