Акценти от първото редовно заседание на Общински съвет – Съединение, проведено на 22.11.2023 г.

На 22.11.2023г. от 10.00 ч. в Пленарна зала на Общинска администрация Съединение се проведе редовно заседание на Общински съвет – Съединение. На заседанието присъстваха Кмет на община Съединение – г-н Георги Руменов, Зам.-Кмет на община Съединение – г-н Атанас Вълков, Председател на Общински съвет – Съединение – г-жа Станка Стоицова-Чушкова, всички общински съветници и кметове […]

Акценти от първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Съединение, проведено на 07.11.2023 г.

На 07.11.2023г. от 10.30ч. в Пленарна зала на Общинска администрация Съединение в изпълнение на Заповед № РД-20-128/03.11.2023г. на Областния управител на област Пловдив се проведе първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Съединение. На заседанието присъстваха д-р инж. Илия Зюмбилев – Областен управител на област Пловдив, Мартин Кадиев – Председател на ОИК Съединение, отец Наско […]