ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЗА 2022г.

Публичното обсъждане на отчета за изпълнение на бюджета на община Съединение за 2022г. ще се проведе на 08.09.2023г. от 10.00 часа в сградата на общинска администрация Съединение, ет.1 – Пленарна зала. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ ЗА 2022г.