Акценти от третото заседание на Общински съвет – Съединение проведено на 23.02.2023г.

Третото  заседание на Общински съвет Съединение започна с приемането на решение № 9, с което се осигуряват средства в размер на 4 000 лв. отпуснати за провеждането на конни състезания на 18.03.2023г. по случай Тодоровден /стар стил/. С решение № 10, Общински съвет Съединение одобри извършването на „Обследване за енергийна ефективност на обект: Съществуваща сграда на […]