Акценти от второто заседание на Общински съвет – Съединение проведено на 26.01.2023г.

Второто заседание на Общински съвет Съединение за 2023 г. стартира с приемането на отчета за размера и вида на направените разходи във връзка с дейността на Общински съвет – Съединение за 2022 г приет с решение № 4. С решение № 5, Общински съвет Съединение възлага на Община Съединение предоставянето на здравно-социалните услуги по проект […]