ПРОЕКТИ НА ДОКУМЕНТИ​

Документ
Дата
Сваляне

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ КЛАС „В“

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ЧРЕЗ ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ –