гр. Съединение 4190

бул. 6-ти Септември 13

+359 318 239 51

Телефон

obsa.saedinenie@gmail.com

Е-Поща

22.06.2024 00:03

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД СЪЕДИНЕНИЕ

Станка Стоицова - Чушкова

Председател на Общински съвет – Съединение за мандат 2023- 2027

obsa.saedinenie@gmail.com

Председателят на съвета:

 

  1. свиква съвета на заседание:
  2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;
  3. ръководи заседанията на съвета;
  4. координира работата на постоянните комисии;
  5. подпомага съветниците в тяхната дейност;
  6. представлява съвета пред външни лица и организации.