ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛНИК на общински съвет

Документ
Дата
Сваляне

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СЪЕДИНЕНИЕ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ИЗМЕНЕН С РЕШЕНИЯ