КОНТАКТИ

Адрес

гр. Съединение ПК 4190
бул. “6-ти септември” 13

Е-Поща

obsa.saedinenie@gmail.com

Технически сътрудник

Гергана Кошева

Телефон
+359 318 239 51
+359 882 918 961

Свържете се с нас

Адрес

гр. Съединение ПК 4190
бул. “6-ти септември” 13