ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

Документ
Дата
Сваляне

Постоянна комисия по социална политика, социална дейност, вероизповедание, наука, култура, образование, спорт, туризъм, младежки дейности, транспорт, здравеопазване, законност и обществен ред. установяване и предотвратяване конфликт на интереси

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА – 28.09.2022г. /сряда/ от 16.00 часа

Постоянна комисия по икономика, финанси, кредити, евроинтеграция, териториално и селищно устройство, благоустройство, бедствия и аварии, комунална дейност и екология

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА – 28.09.2022г. /сряда/ от 16.00 часа