ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИИТЕ

Документ
Дата
Сваляне

Постоянна комисия по социална политика, социална дейност, вероизповедание, наука, култура, образование, спорт, туризъм, младежки дейности, транспорт, здравеопазване, законност и обществен ред, установяване и предотвратяване конфликт на интереси

ЗАСЕДАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.06.2024г. /понеделник/ от 16:00 часа.

Постоянна комисия по икономика, финанси, кредити, евроинтеграция, териториално и селищно устройство, благоустройство, бедствия и аварии, комунална дейност и екология

ЗАСЕДАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 24.06.2024г. /понеделник/ от 16:00 часа.

Постоянна комисия по социална политика, социална дейност, вероизповедание, наука, култура, образование, спорт, туризъм, младежки дейности, транспорт, здравеопазване, законност и обществен ред, установяване и предотвратяване конфликт на интереси

ЗАСЕДАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.05.2024 /понеделник/ от 16:00 часа.

Постоянна комисия по икономика, финанси, кредити, евроинтеграция, териториално и селищно устройство, благоустройство, бедствия и аварии, комунална дейност и екология

ЗАСЕДАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27.05.2024 /понеделник/ от 16:00 часа.