гр. Съединение 4190

бул. 6-ти Септември 13

+359 318 239 51

Телефон

obsa.saedinenie@gmail.com

Е-Поща

18.04.2024 06:20

Акценти от шестото заседание на Общински съвет – Съединение проведено на 19.05.2022г.

С решение № 19 бе определена сумата за разходи на общински съветник във връзка с работата му в Общински съвет – Съединение в размер на 800 лв. годишно.

С решение № 20 се определи представител за община Съединение и неговото участие в комисия по изработване на областна здравна карта.

С решение № 23  бе приета Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Съединение за периода 2021 – 2023 г.

С решение № 24 се прие  Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на територията на община Съединение за периода 2021 – 2026 г.

С решение № 34 Общински съвет Съединение даде своето съгласие за удължаване участието на Община Съединение по проекта „Патронажна грижа“ с още 6 месеца считано от 16.06.2022 г.

С решение № 35 бе приет отчета на Общински съвет Съединение и неговите комисии за периода от 01.11.2021 г. до 01.05.2022 г.

С решение № 36 Общински съвет Съединение даде съгласие да се прехвърлят средства от параграф в параграф в размер на 11 850 лв., които да се използват за закупуването на косачка STIHL RT 6127.1 ZL

С решение № 37 бяха отпуснати средства за авансово финансиране на плащания по проекти финансирани от европейския съюз, както следва:

  • „Създъване на детски кът в Община Съединение“  – 27 000 лв.
  • „Патронажна грижа + в Община Съединение“ – 24 000 лв.

С решение № 38 Общински съвет одобри прехвърлянето на средства от параграф в параграф в една дейност и от дейност в дейност.

Споделете в

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest