гр. Съединение 4190

бул. 6-ти Септември 13

+359 318 239 51

Телефон

obsa.saedinenie@gmail.com

Е-Поща

23.07.2024 11:12

Акценти от петото заседание на Общински съвет – Съединение проведено на 28.04.2022г.

С решение № 15 бяха приети измененията и допълненията на правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

С решение № 16 бе одобрено създаването на самостоятелно звено „Общински съвет“ в структурата на администрацията на община Съединение.

С решение № 17 бе приет бюджета на Община Съединение за 2022г..   

С решение № 18 бе прекратена дейността на временната комисия за изработване на проект за промени в правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Съединение, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.

Споделете в

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest